Prynwch y CD newydd Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Bu eleni yn flwyddyn dda. O ran yr ochr broffesiynol, cefais y cyfle i berfformio nifer o weithiau am y tro cyntaf, megis Britten Serenade for Tenor Horn and Strings, Cavaradossi yn Tosca a’r brif ran o Ifan Powel yn y premiere byd o opera newydd sbon Gymraeg gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood, Wythnos yng Nghymru Fydd, yn ogystal â dychwelyd at yr hen ffefryn Rodolfo yn La Bohème. Ar nodyn bersonol, llwyddais hefyd i briodi, felly bu 2017 yn flwyddyn wych iawn.

Fe fydd 2018 yn cychwyn gydag ymarferion ar gyfer rôl newydd sbon arall, sef Lensky yn Eugene Onegin yn ogystal â dychwelyd i berfformio Pinkerton yn Madama Butterfly ac Alfred yn Die Fledermaus yn hwyrach yn y flwyddyn. Ewch i fy nhudalen Dyddiadur am wybodaeth o berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Dymunaf Nadolig Llawen iawn i chi a 2018 llawn iechyd ac hapusrwydd!

 

Share

Newyddion diweddaraf

Lensky a MWO am y tro cyntaf
|

Rwy’n falch o gyhoeddi y byddaf yn perfformio Lensky yng nghlasur Tchaikovsky, Eugene Onegin yn ystod Gwanwyn 2018. Hon hefyd fydd y tro cyntaf i mi gael y cyfle o weithio gyda Mid... Read More