Prynwch y CD newydd Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Mae 2017 yn parhau i fod yn flwyddyn brysur ac amrywiol gyda nifer o weithiau newydd, megis Britten Serenade for Tenor, Horn and Strings a Cavaradossi yn Tosca yr hydref yma. Ewch i fy nhudalen Dyddiadur am wybodaeth o berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Mwynhewch yr haf!

 

Share

Newyddion diweddaraf

Cavaradossi am y tro cyntaf
|

Byddaf yn dychwelyd i Tobacco Factory Bryste yr hydref yma i berfformio Cavardossi am y tro cyntaf o’r opera Tosca gan Puccini i Opera Project. Methu aros i’r ymarferion ddechrau! Ceir mwy o... Read More

Asiant newydd
|

Rwy’n falch i gyhoeddi fy mod wedi ymuno gydag asiantaeth gantorion newydd, sef Steven Swales Artists Management. Edrychaf ymlaen at y berthynas newydd hon. Ceir manylion llawn ar y dudalen Cysylltu. Read More