Prynwch y CD newydd Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma hi o’r diwedd; f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi. ‘Mond perfformiad o’r Messiah yn Yr Amwythig sydd ar ôl cyn ‘dolig bellach, ond mae gen i ddigon o waith dysgu cyfieithiad Saesneg Rigoletto gan Verdi ar gyfer gwaith gyda ENO ym mis Ionawr. Ewch i fy nhudalen Dyddiadur am wybodaeth o berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi i gyd.

 

Newyddion diweddaraf

Robyn i berfformio Rodolfo
|

Byddaf yn perfformio Rodolfo yn La Bohème i Diva Opera eleni rhwng Mehefin a Thachwedd yn Lloegr, Ffrainc a thu hwnt. Gweler y dudalen Dyddiadur am fanylion. Methu aros😁! Read More