Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Annwyl ffrindiau,

Mae tipyn o amser wedi pasio ers i fi sgwennu nodyn, am resymau amlwg. Fe fu Mawrth 2020 ymlaen yn flwyddyn fel r’un arall i bawb. Cafodd unigolion a chwmnïau o fewn y sector greadigol hyd a lled y wlad hon a thu hwnt eu cyfyngu a’u stopio rhag gwneud yr hyn maent yn eu fwynhau ei wneud… sef perfformio.

Er i mi gael fy nhawelu’n llwyr ar y cyfan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafwyd ambell gyfle i berfformio rhwng cyfnodau clo, ac yn ystod un o’r cyfnodau yma bues yn recordio caneuon ac ariau ar gyfer Opera Canolbarth Cymru. Medrwch weld y cynnwys yn Fideos o dan yr adran Cyfryngau ar y wefan hon.

Mae’r sefyllfa yn parhau i fod yn anodd i nifer ohonom, ond y peth pwysicaf yw i gael y feirws o dan reolaeth er mwyn i’n bywydau ni oll fedru ddychwelyd i rhyw fath o normalrwydd yn y dyfodol agos gobeithio. Yn ffodus, mae arwyddion o obaith i’w gweld o ganlyniad i’r amrywiol frechiadau a gobeithiwn y bydd rhain yn profi i fod yn ffordd allan o’r sefyllfa hon.

Rwy’n gobeithio y byddaf yn medru cadarnhau dyddiadau perfformio newydd o’r haf yma ymlaen yn fuan iawn…rhai sydd wedi eu hail drefnu o’r llynedd ac eraill yn rhai o’r newydd; gan groesi popeth wrth reswm!

Ewch i’r dudalen Dyddiadur am wybodaeth o’m HOLL berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Cadwch yn ddiogel bawb.

Share

Newyddion diweddaraf

Dyddiadur 2019

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More

Lluniau cynhyrchiadau newydd

Shwmai bawb! Gobeithio fod pawb yn iawn ar ôl yr holl eira ac yn edrych ymlaen at y gwanwyn! Os oes gyda chi funud neu ddwy yn sbâr be am gymryd cipolwg ar... Read More