Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Bu 2017 yn flwyddyn dda. O ran yr ochr broffesiynol, cefais y cyfle i berfformio nifer o weithiau am y tro cyntaf, megis Britten Serenade for Tenor Horn and Strings, Cavaradossi yn Tosca a’r brif ran o Ifan Powel yn y premiere byd o opera newydd sbon Gymraeg gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood, Wythnos yng Nghymru Fydd, yn ogystal â dychwelyd at yr hen ffefryn Rodolfo yn La Bohème. Ar nodyn bersonol, llwyddais hefyd i briodi, felly bu 2017 yn flwyddyn wych iawn.

Dechreuodd 2018 gyda pherfformiadau o Lensky yn Eugene Onegin i Mid Wales Opera ac yn yr haf bûm yn perfformio Alfred yn Die Fledermaus a Pinkerton yn Madama Butterfly. Yn ystod yr Hydref byddaf yn dychwelyd i Scottish Opera gyda’r opera Rigoletto ac yng ngwanwyn 2019 byddaf yn perfformio Lord Cecil yn Roberto Deverux gan Donizetti i gwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Ewch i’m tudalen Dyddiadur am wybodaeth o berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf. Yn ogystal, ewch i’r dudalen Galeri er mwyn gweld lluniau o’r cynhyrchiad Tosca ym Mryste hydref ddiwethaf, pan y bûm yn perfformio rhan Cavaradossi am y tro cyntaf a hefyd lluniau o Alfred yn Die Fledermaus i Diva Opera. Bydd lluniau Pinkerton yn Madam Butterfly yn dilyn yn fuan.

Ymlaen!

 

Share

Newyddion diweddaraf

Lluniau cynhyrchiadau newydd
|

Shwmai bawb! Gobeithio fod pawb yn iawn ar ôl yr holl eira ac yn edrych ymlaen at y gwanwyn! Os oes gyda chi funud neu ddwy yn sbâr be am gymryd cipolwg ar... Read More