Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Annwyl ffrindiau,

Mae’n hen hen bryd danfon neges atoch. Ymddiheuriadau am beidio ysgrifennu nodyn ynghynt, ond mae bywyd a diffyg amser wedi fy rhwystro bob cam!

Er taw 2020 oedd y flwyddyn weithaf erioed i’r celfyddydau perfformio, fe wellodd pethau’n rhyfeddol o fis Mai 2021 ymlaen. Llwyddais i gyflawni taith gyflawn rhwng Mehefin a Hydref o Don José, Carmen i Diva Opera ar draws Lloegr, Jersey a Ffrainc. Yng Ngorffennaf, cafwyd dau berfformiad o rôl newydd Ruggero yn La Rondine i West Green House Opera ac yn yr Hydref cwblhawyd taith o Il Tabarro gan Puccini, a’r rôl newydd Luigi i Opera Canolbarth Cymru.

Er yr holl berfformiadau operatig, profodd cyngherddau i fod yn dipyn anoddach i’w llwyfannu wrth i gymdeithasau corawl ledled y wlad brofi ei bod yn amhosib i ail ddechrau ymarferion oherwydd canllawiau Iechyd a Diogelwch a thrafferthion ymarferol. Serch hynny, tua diwedd y flwyddyn bues yn hynod ffodus i fedru perfformio llond llaw o berfformiadau Raymond Gubbay Last Night of the Autumn Proms yn Birmingham, Messiah Handel yn Aberystwyth a gorffen gyda Raymond Gubbay New Years Day Prom a debut yn Barbican Llundain.

Mae 2022 wedi parhau yn addawol. Ar hyn o bryd, rwyf ynghanol taith La Bohème i Opera Canolbarth Cymru ac ail gydio yn un o’m hoff gymeriadau, Rodolfo. Yn yr haf, byddaf yn dychwelyd i deithio gyda Diva Opera a pherfformio Cavaradossi yn Tosca, gyda dau gyngerdd Raymond Gubbay Spring Proms rhyngddynt, un ohonynt yn debut arall bersonol yn Royal Festival Hall Llundain.

Mae’r sefyllfa yn parhau yn fregus wrth reswm ac rwy’n ymwybodol iawn fy mod innau a phob perfformiwr arall ‘mond canlyniad Covid positif i ffwrdd o orfod canslo perfformiad ar FYR rybudd iawn. Mae’r sefyllfa yma yn fy ngwneud yn ddiolchgar iawn am bob cyfle perfformio a ddaw i’m ffordd.

Rwyf wedi diweddaru y dudalen Dyddiadur a byddaf yn ychwanegu lluniau newydd o berfformiadau 2021 i’r Galeri yn fuan iawn.

Dilynnwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Cadwch yn ddiogel a negatif (yn y ffordd orau bosib) un ac oll.

Share

Newyddion diweddaraf

operatoday.com

What his Luigi lacks in charisma, he more than compensates with vocal virility, his ringing tones gloriously ardent.  David Truslove Read More

Dyddiadur 2019

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More