Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

I’r mwyafrif ohonoch, mae’n siwr, mae normalrwydd dyddiol wedi dod i ben yn ddisymwth (dros dro gobeithio) oherwydd Covid-19.  Er fod hyn yn rwystredig, mae’r seibiant yma i fywyd yn angenrheidiol er mwyn gorchfygu’r aflwydd yma.  O ganlyniad, ‘rwyf wedi diweddaru fy nhudalen Dyddiadur gan nodi y perfformidau sydd weddi eu canslo hyd yma, gyda mwy o ddiweddariadau i ddilyn fel ag y bo angen.

Cadw’n iach yw’r peth pwysicaf ar yr adeg yma, ond edrychaf ymlaen i’r diwrnod pan fydd canu/perfformio a holl elfennau o fywyd a gwaith yn medru ail ddechrau unwaith eto.  Fe ddaw y dydd hwnnw.

Edrychwch ar ôl eich hunain a’ch gilydd.

Ewch i’r dudalen Dyddiadur am wybodaeth o’m HOLL berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Share

Newyddion diweddaraf

Dyddiadur 2019

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More

Lluniau cynhyrchiadau newydd

Shwmai bawb! Gobeithio fod pawb yn iawn ar ôl yr holl eira ac yn edrych ymlaen at y gwanwyn! Os oes gyda chi funud neu ddwy yn sbâr be am gymryd cipolwg ar... Read More