Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a’r wraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Blwyddyn Newydd Dda hwyr!

Mae’r Gwanwyn ar droed! Dechreuodd y flwyddyn gyda chyngherddau Raymond Gubbay noswyl Calan yn Symphony Hall, Birmingham a chyngerdd Dydd Calan yn y Barbican ac yna mewn chwinciad mae taith Opera Canolbarth Cymru o Macbeth gan Verdi wedi agor, gyda pherfformiadau ar draws Cymru (a Henffordd) tan ddiwedd Mawrth. Ym mis Ebrill, byddaf yn gwneud f’ail berfformiad cyhoeddus o’r ‘roasting swan’ yn Carmina Burana yn y Royal Festival Hall, ynghyd â chyngherddau amrywiol, gan gynnwys Requiem Mozart. Yn ystod yr Haf, byddaf ar daith gyda Diva Opera yn perfformio Alfredo yn La Traviata gan Verdi ac erbyn i’r daith honno i orffen, fe fydd yr Hydref ar ein pennau! Mae yna ‘chydig o bethau ar y gweill at y cyfnod hwnnw, sy’n cynnwys Messiah Handel a rôl newydd sbon…ond mwy am hynny nes ymlaen.

l fis Ebrill. Ers hynny, dwi di bod yn brysur yn ymarfer dwy opera; Il Duca yn Rigoletto i Diva Opera a Don José yn Carmen i Scottish Opera a fydd yn fy nghadw’n brysur tan fis Medi. Yna’n hwyrach yn yr Hydref byddaf yn ail gydio yn rhan Ioan yn opera gomisiwn 2022 Shoulder to Shoulder gan Lenny Sayers mewn taith arall o amgylch Cymru gyda Swansea City Opera.

Ewch i’r dudalen Dyddiadur am yr holl fanylion.

Dilynnwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Hwyl am y tro!

Share

Newyddion diweddaraf

operatoday.com

What his Luigi lacks in charisma, he more than compensates with vocal virility, his ringing tones gloriously ardent.  David Truslove Read More

Dyddiadur 2019

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More