Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Dwi newydd orffen fy nghyfnod yn perfformio Lord Cecil a Roberto Devereux ei hunan yn yr opera Roberto Devereux gan Donizetti i Opera Cenedlaethol Cymru, ond byddaf yn dychwelyd i OCC y flwyddyn nesaf i berfformio rôls newydd sbon am y tro cyntaf! Mae yna hefyd nifer o ddyddiadau cyngerdd yn y dyddiadur, gan gynnwys mwy o gyngherddau Prom Raymond Gubbay…methu aros!

Fel arfer, ewch i’r dudalen Dyddiadur am wybodaeth o’m holl berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf. Yn ogystal, ewch i’r dudalen Galeri er mwyn gweld y lluniau diweddaraf o gynhyrchiad Roberto Devereux.

Tan y tro nesa…

Share

Newyddion diweddaraf

Dyddiadur 2019
|

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More

Lluniau cynhyrchiadau newydd
|

Shwmai bawb! Gobeithio fod pawb yn iawn ar ôl yr holl eira ac yn edrych ymlaen at y gwanwyn! Os oes gyda chi funud neu ddwy yn sbâr be am gymryd cipolwg ar... Read More