Prynwch y CD Ah! mes amis gan Robyn Lyn Evans YMA

Dyma f’ail albwm unigol Ah! mes amis! Ceir arni tair ar ddeg o draciau sy’n adlewyrchu fy ngyrfa hyd yma, gyda thraciau heriol o repertoire y tenor lyrig a ffefrynnau mwy adnabyddus. Estynnaf fy niolch i Fflach am y gwahoddiad i recordio unwaith eto ac i Caradog Williams am ei waith campus ar y piano ac i’r soprano (a bellach fy ngwraig) Aneira Evans, sy’n ymuno efo’i llais melfedaidd i ganu deuawd efo mi.

Wrth i 2019 prysur ddirwyn i ben, mae’n amser da i edrych yn ôl ar flwyddyn dda arall o gerddoriaeth o Bach i Rossini, o Verdi i Puccini…mae wedi bod yn bleser cael rhannu llwyfannau gyda chynifer o gantorion a cherddorion talentog.  Bydd diwedd y flwyddyn yn rholio mewn i’r nesaf gyda chyngherddau Raymond Gubbay rhwng y Nadolig a Dydd Calan, cyn dechrau ar ymarferion Les Vêpres Siciliennes gan Verdi i Opera Cenedlaethol Cymru ar yr 2il o Ionawr!  Mae dyddiadau eraill eisioes yn y dyddiadur ar gyfer 2020 gyda rôl newydd sbon Ruggero yn La Rondine gan Puccini yn yr haf.

Fel arfer, ewch i’r dudalen Dyddiadur am wybodaeth o’m HOLL berfformiadau neu dilynwch fi ar Twitter (@robynlynevans) ac ar Facebook (@robynlynevanstenor) hefyd ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Gan ddymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Share

Newyddion diweddaraf

Dyddiadur 2019

Mae dyddiadur 2019 yn dechrau llenwi, gyda dyddiad yn 2020 yn barod wedi eu gadarnhau a rhai eraill cyffrous i’w cyhoeddi yn fuan. Ewch i’w gweld YMA. Read More

Lluniau cynhyrchiadau newydd

Shwmai bawb! Gobeithio fod pawb yn iawn ar ôl yr holl eira ac yn edrych ymlaen at y gwanwyn! Os oes gyda chi funud neu ddwy yn sbâr be am gymryd cipolwg ar... Read More