Asiant newydd

Rwy’n falch i gyhoeddi fy mod wedi ymuno gydag asiantaeth gantorion newydd, sef Steven Swales Artists Management. Edrychaf ymlaen at y berthynas newydd hon. Ceir manylion llawn ar y dudalen Cysylltu.

Duke, Rigoletto, Longborough Festival Opera, 2015 (pic Matthew Williams-Ellis)
Share