Robyn i berfformio Rodolfo

Byddaf yn perfformio Rodolfo yn La Bohème i Diva Opera eleni rhwng Mehefin a Thachwedd yn Lloegr, Ffrainc a thu hwnt. Gweler y dudalen Dyddiadur am fanylion. Methu aros😁!

Share